משכורות

♦ התאמת תבניות שכר ותגמול מיוחד לעובדים

♦ הפקת תלושי שכר חודשיים

♦ דיווחים ותשלומים תקופתיים למס הכנסה וביטוח לאומי, והפקת דוחות שנתיים
   (טופס 856/126)

♦ טיפולים שוטפים והתקשרויות שונות מול מוסדות

♦ ייעוץ בדיני עבודה: חופשה, הבראה, הריון, מילואים, פיצויים, פיטורים וכיו"ב

♦ הגשת תביעות להשבת תגמולי מילואים למוסד לביטוח לאומי