הנהלת חשבונות


ניהול חשבונות שוטף

♦ הפקת מאזני בוחן

♦ הפקת דוחות תקופתיים המספקים מידע על הנעשה בעסק ומאפשרים בקרה ושליטה

♦ הכנת דיווחים וביצוע תשלומים חודשיים שוטפים לשלטונות מע"מ, למס הכנסה ולביטוח לאומי

♦ עריכת התאמות שוטפות מול תאגידים בנקאיים, חברות אשראי, לקוחות וספקים