משרדנו מעניק סל שירותים נרחב, החל מרמת הפרט  (שכיר, עצמאי עוסק פטור או עוסק מורשה ) ועד רמת הארגון (חברה , שותפות, מוסד ללא כוונת רווח, עמותות, וכדומה) במגוון שירותי ראיית חשבון כגון -  ביקורת דוחות כספיים, עריכת דוחות כספיים (מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים, שינויים בהון העצמי וכדומה), דוחות לצרכי מס, ביקורת פנים, שירותי מיקור חוץ של הנהלת חשבונות, חשבות שכר, יעוץ מיסויי ,חשבות וניהול כספים.