מגוון לקוחות
♦ אגודות שיתופיות

♦ המגזר החקלאי

♦ חברות הזנק (Start up)

♦ חברות מסחריות

♦ חברות תעשייתיות

♦ חברות שירותים

♦ חברות יעוץ

♦ רשויות מקומיות - תאגידי מים

♦ מלכ"רים

♦ ביטוח ופיננסים

♦ עצמאים ובעלי מקצועות חופשיים